Gå till huvudinnehållet
Lund University

Sökning

Biologibibliotekets guide till informationssökning

Blocksökning

Blocksökning är en metod för att strukturera din sökning. Du behöver använda ett sökverktyg som förstår sökoperatorer (AND/OR/NOT) och helst ger dig möjligheten att använda flera rader (fungerar i de flesta bibliografiska databaser).

 

Steg 1. Identifiera de olika koncept som du vill att sökresultaten ska innehålla.

Exempel:

Forskningsfråga Koncept
Hur påverkar klimatförändringarna hur fåglarna flyttar? climate change, bird, migration
Hur påverkas mycorrhiza av kalhyggen i boreal skog? clearcutting, boreal forest, mycorrhiza
Hur interagerar bakterier med myeloida celler för att manipulera deras funktion? bacteria, myeloid cells, manipulation
Hur påverkas den akvatiska biodiversiteten av klimatförändringarna? aquatic, biodiversity, climate change

 

Steg 2. Sätt de olika koncepten på olika rader (=block) med AND mellan raderna

Om du inte kan få fram olika rader kan du behöva gå till avancerad sökning. Exempel:

Block 1 aquatic
  AND
Block 2 biodiversity
  AND
Block 3 "climate change"

I sökverktyget kan det ser ut ungefär såhär:

block search

 

Steg 3. Lägg till synonymer, alternativa uttryck, stavningsvarianter etc. på varje rad/block med OR.

Glöm inte trunkering och frassökning! Exempel:

Block 1 aquatic* OR lake* OR limn* OR marine OR ocean* OR freshwater* OR river*
  AND
Block 2 biodiversit* OR diversit* OR "genetic variation*" OR "species richness*"
  AND
Block 3 "climate change*" OR "global change*" OR "global warming*" OR "greenhouse effect*"

Genom att strukturera din sökning på detta sätt berättar du för sökverktyget att du vill att alla sökresultat ska innehålla åtminstone en sak från block 1, åtminstone en sak från block 2, och åtminstone en sak från block 3.


Parenteser istället för rader

Ett alternativt sätt att använda rader inom en och samma sökruta är att sätta varje "rad" inom paranteser. Men, när man konstruerar avancerade sökfrågor är det lätt att missa en enkel parentes vilket kommer att sabba hela din sökning. Vi rekommenderar att du håller dig till rader när du kan (dock har inte alla sökverktyg detta alternativ). Exempel på sökning med parenteser:

(cat OR feline) AND (behavior OR behaviour OR etology)

Vanligt fel

Om du får konstiga resultat är det sannolikt att du har glömt en sökoperator eller en parentes. Till exempel, om du söker efter:

(cat OR feline) AND (behavior OR behaviour etology)

Du har glömt ett "OR" mellan "behaviour" och "etology". Vad du då egentligen söker efter är:

(cat OR feline) AND (behavior OR behaviour AND etology)

Detta betyder att "etology" måste vara inkluderat i alla sökresultat. Detta begränsar träfflistan dramatiskt. Titta noga igenom din sökfråga innan du gör sökningen!