Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Sökning

Kombinera sökord

Kombinera sökord med booleanska operatorer

För att kunna bygga en ordentlig sökfråga behöver du kombinera sökorden korrekt. För att göra detta bör du använda booleanska operatorer. Använd VERSALER när du skriver booleanska operatorer. Vissa databaser godtar gemener (små bokstäver), men inte alla.

 

AND (boolean operator)

Exempel: bird AND migration

  • Alla sökord måste vara inkluderade i resultaten
  • Begränsar sökresultaten, dvs du får färre sökträffar
  • Mellanrum mellan ord betyder (oftast) AND

 

OR (boolean operator)

Exempel: bird OR aves

  • Åtminstone en av termerna ska vara inkluderade i resultaten
  • Använd för synonymer eller andra alternativa uttryck
  • Breddar sökningen, dvs du får fler sökresultat

 

NOT (boolean operator)

Exempel: ecology NOT medicine

  • Termen efter NOT ska inte vara inkluderad i sökresultaten
  • Begränsar sökningen, dvs du får färre sökresultat
  • Medför en viss risk att missa intressanta resultat
  • Använd när du får många irrelevanta resultat, men med försiktighet!