Gå till huvudinnehållet
Lund University

Sökning

Biologibibliotekets guide till informationssökning

Bibliografiska databaser

Vad är en bibliografisk databas?

I de bibliografiska databaserna söker du i den bibliografiska informationen, vilket betyder ord som beskriver publikationen (till exempel titel, författare, abstract, ämnesord). Exempel på sidor som söker i bibliografiska databaser är: Web of Science, Scopus och PubMed.

Ämnesord

Alla databaser har också mer eller mindre detaljerade system för att manuellt lägga till ämnesord som beskriver innehållet. Till exempel, en artikel som handlar om lax kan ha ämnesorden "fish", "pisces", "vertebrata" och "animal" tillagt i den bibliografiska informationen. Detta innebär att du kommer att hitta denna artikel när du söker på "animal" trots att "animal" inte nämns någonstans i titeln eller sammanfattningen.

Kvalitetskontroll och finjustering

Mer eller mindre allt du hittar i de vetenskapliga bibliografiska databaserna har blivit kvalitetskontrollerat, vilket betyder att du inte behöver oroa dig över oseriösa tidskrifter och förlag. En annan fördel med de bibliografiska databaserna är att du har många möjligheter att finjustera din sökning. Dessutom finns det många möjligheter att filtrera resultaten för att få fram de mest relevanta publikationerna från din träfflista.

Översikt: fördelar med bibliografiska databaser

 • Manuellt tillagda ämnesord. Gör att du hittar relevanta publikationer oberoende av vilka ord författaren valt att använda
 • Rigorös kvalitetskontroll. Du behöver inte oroa dig över oseriösa tidskrifter
 • Finjustering av sökningen. Många möjligheter att finjustera din sökning
 • Filtrera resultaten. Många möjligheter att sortera ut de mest relevanta publikationerna från din träfflista.
 • Sökhistorik. Du kan gå tillbaka och titta på resultaten från tidigare sökningar inom samma session. Om du registrerar ett konto kan du dessutom spara och prenumerera på sökningar.

Web of Science

Web of Science-plattformen innehåller flera olika typer av innehåll - tidskriftsartiklar, patent, webbsidor, konferensbidrag och Open Access-publikationer. Lunds universitet har tillgång till följande databaser på Web of Science-plattformen:

 • Web of Science Core Collection (1900-). Stor databas med vetenskapliga tidskrifter, böcker och konferensbidrag såväl som ett citeringsnätverk.
 • BIOSIS Previews (1969-). Databas specialiserad på biologi och biomedicin.
 • CABI: CAB Abstracts and Global Health (1973-). Databas med forskning om jordbruk, miljö och relaterad biologi.
 • FSTA - the food science resource (1969-). Databas med livsmedelsteknik.
 • MEDLINE (1950-). Databasen bakom PubMed, från nationella medicinska biblioteket i USA.
 • Zoological Record (1864-). Världens största taxonomiska referensdatabas och äldsta löpande zoologidatabasen.
 • Även KCI (Korean Journal Database), SciELO Citation Index och Preprint Citation Index

En bra startpunkt är att välja att söka i alla databaserna samtidigt genom att välja Web of Science: all databases. Du kommer att få fler och bättre sökresultat. Enda anledningen till att välja en specifik databas att söka i är om du vill utnyttja den databasens specifika informationsfält.

Nedan finns en länk till företagets egna sidor om hur du kan börja använda Web of Science:

Scopus

Scopus är den största abstract- och citeringsdatabasen av vetenskapligt granskad litteratur och kvalitetswebbkällor. Databasen innehåller även verktyg för att spåra, analysera och visualisera forskning. I jämförelse med Web of Science har Scopus något större täckning och innehåller även artiklar in press. Dock är Web of Science mer komplett när det gäller citeringar före 1996.

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Scopus, följ länken nedan som leder till Elseviers sida med flera tutorialvideos:

PubMed

PubMed innehåller mer än 21 milljoner citeringar för biomedicinsk litteratur från databasen MEDLINE, samt biologiska tidskrifter och e-böcker. Citeringar kan inkludera länkar till fulltexter i PubMed Central och på förlagens webbsidor. Ett alternativ till PubMed för att hitta medicinsk/biomedicinsk litteratur är Embase.

På följande länk finner du en onlineguide om hur du kan använda PubMed, från US National Library of Medicine: