Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Sökning

Bibliografiska databaser

Generell information om bibliografiska databaser (Web of Science, Scopus, PubMed)

I de bibliografiska databaserna söker du i den bibliografiska informationen, vilket betyder ord som beskriver publikationen (till exempel titel, författare, abstract, nyckelord). Alla databaser har också mer eller mindre detaljerade system för att manuellt lägga till ämnesord som beskriver innehållet. Till exempel, en artikel som handlar om lax kan ha ämnesorden "fish", "pisces", "vertebrata" och "animal" tillagt (av en riktig person) i den bibliografiska informationen. Detta innebär att du kommer att hitta denna artikel när du söker på "animal" trots att "animal" inte nämns någonstans i titeln eller abstractet.

Mer eller mindre allt du hittar i de vetenskapliga bibliografiska databaserna har blivit kvalitetskontrollerat, vilket betyder att du inte behöver oroa dig över oseriösa tidskrifter och förlag. En annan fördel med de bibliografiska databaserna är att du har många möjligheter att justera din sökning och ha full kontroll över den. Dessutom finns det många möjligheter att filtrera resultaten för att få fram de mest relevanta publikationerna från din träfflista.

Fördelar med bibliografiska databaser

 • Manuellt tillagda ämnesord. Gör att du hittar relevanta publikationer oberoende av vilka ord författaren valt att använda.
 • Rigorös kvalitetskontroll. Du behöver inte oroa dig över oseriösa tidskrifter
 • Finjustering av sökningen. Många möjligheter att justera din sökning och ha full kontroll över den.
 • Filtrera resultaten. Många möjligheter att sortera ut de mest relevanta publikationerna från din träfflista.
 • Sökhistorik. Du kan gå tillbaka och titta på resultaten från tidigare sökningar inom samma session. Om du registrerar ett konto kan du dessutom spara och prenumerera på sökningar.

Web of Science

Web of Science

Web of Science-plattformen innehåller flera olika typer av innehåll - tidskriftsartiklar, patent, webbsidor, konferensbidrag och Open Access-publikationer. Lunds universitet prenumererar på följande databaser på Web of Science-plattformen:

 • Web of Science Core Collection (1900-). Stor databas med vetenskapliga tidskrifter, böcker och konferensbidrag såväl som ett citeringsnätverk.
 • BIOSIS® Previews (1969-). Databas specialiserad på biologi och biomedicin.
 • CABI: CAB Abstracts® and Global Health® (1973-). Databas med forskning om jordbruk, miljö och relaterad biologi.
 • FSTA® - the food science resource (1969-). Databas med livsmedelsteknik
 • KCI Korean Journal Database (1980-). Koreansk tidskriftsdatabas.
 • MEDLINE® (1950-). Nationella medicinska biblioteket i USA:s biologidatabas (grunden för PubMed).
 • Russian Science Citation Index (2005-). Databas med ryska vetenskapliga tidskrifter.
 • SciELO Citation Index (2002-). Databas med Open Access-tidskrifter från Latinamerika, Portugal, Spanien och Sydafrika.
 • Zoological Record® (1864-). Världens största taxonomiska referensdatabas och äldsta löpande zoologidatabasen.

En bra startpunkt är att välja att söka i alla databaserna samtidigt genom att välja Web of Science: all databases. Du kommer att få fler sökresultat vilket oftast är mycket värt, nackdelen är att du kommer att ha något färre möjligheter att finjustera din sökning. Nedan finns en film om hur du kan använda Web of Science, från företaget Clarivate (på engelska).

Scopus

Scopus

Scopus är den största abstract- och citeringsdatabasen av vetenskapligt granskad litteratur och kvalitetswebbkällor. Databasen innehåller även verktyg för att spåra, analysera och visualisera forskning. I jämförelse med Web of Science har Scopus något större täckning och innehåller även artiklar in press. Dock är Web of Science mer komplett när det gäller citeringar före 1996. Nedan finner du en guide om hur du kan använda Scopus, från företaget Elsevier (på engelska).

PubMed

PubMed

PubMed innehåller mer än 21 milljoner citeringar för biomedicinsk litteratur från databasen MEDLINE, biologiska tidskrifter och e-böcker. Citeringar kan inkludera länkar till fulltexter i PubMed Central och på förlagens webbsidor. Ett alternativ till PubMed för att hitta medicinsk/biomedicinsk litteratur är Embase.

På följande länk finner du en onlineguide om hur du kan använda PubMed, från US National Library of Medicine: https://learn.nlm.nih.gov/documentation/training-packets/T0042010P/

Nedan finner du en guide om hur du kan bygga en avancerad sökfråga i PubMed, från NCBI.