Gå till huvudinnehållet
Lund University

Sökning

Biologibibliotekets guide till informationssökning

Google Scholar

Google Scholar är ett väldigt kraftfullt sökverktyg som ofta hittar relevanta publikationer. De stora nackdelarna är att du har lite kontroll över din sökning och begränsade möjligheter att finjustera din sökning till dina särskilda behov. Google Scholar fungerar bäst om du bara skriver in en rad med ord och låter algoritmen jobba.

Fördelar med Google Scholar

  • Väldigt stort index. De allra flesta vetenskapliga tidskrifterna är indexerade av Google Scholar.
  • Söker i hela publikationen (fulltexten). Väldigt användbart om du har ett smalt ämne eller är intresserad av något specifikt som kanske inte nämns i titeln eller abstractet utan bara någon annanstans i publikationen (t.ex. i metoddelen eller diskussionen).
  • Lätt att använda. I princip vilken sökning som helst kommer att generera en träfflista (även om du har stavat fel).
  • Kraftfull sökalgoritm. Ofta hittar du någon relevant källa på ditt första försök.

Nackdelar med Google Scholar

  • Bristande kvalitetskontroll. I sökresultaten kan du få fram publikationer med låg vetenskaplig kvalitet, exempelvis artiklar från oseriösa tidskrifter.
  • Preprints. I sökresultaten kan du få fram så kallade 'preprints', vetenskapliga manuskript som inte har genomgått vetenskaplig kvalitetskontroll. Trots att dessa kan vara intressanta för dig, är det upp till dig att bedöma innehållets vetenskapliga kvalitet.
  • Inga manuellt tillagda ämnesord. Till skillnad från de bibliografiska databaserna så innehåller Google Scholar inga manuellt tillagda ämnesord. Detta betyder att du kan missa relevanta publikationer på grund av att du inte har sökt på just de termer som författarna har använt i sin text.
  • Färre sökalternativ. Booleanska operatorer (AND/OR/NOT) och trunkering (*) ska i teorin fungera i Google Scholar men i praktiken fungerar det dåligt. Begränsade möjligheter att söka i särskilda fält finns under "avancerad sökning". Frassökning fungerar dock väl.
  • Färre möjligheter att filtrera träfflistan. Du kan välja att sortera resultaten utefter relevans eller datum, att exkludera patent och rena citeringar, men inte mycket mer.
  • Liten kontroll över din sökning. Sökalgoritmen är avancerad (och hemlig), vilket gör det svårt att beskriva den sökning du har gjort i detalj. Det kan också vara svårt att upprepa sökningen vid ett senare tillfälle och få samma resultat. Av dessa anledningar är Google Scholar mindre användbart att använda när du gör en systematisk litteratursökning där kraven på transparens är högre.

Onlineguide om sökning i Google Scholar

På denna sida hittar du en onlineguide om hur du kan använda Google Scholar (på engelska): https://scholar.google.com/intl/en/scholar/help.html