Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Sökning

Generella riktlinjer för att välja sökverktyg

Generella riktlinjer för att välja sökverktyg

Beroende på ditt ämne kan olika sökverktyg vara mer eller mindre lämpliga att använda. Försök att tänka efter vilken typ av källor du kommer att behöva för att besvara din forskningsfråga, olika sökverktyg skiljer sig i hur bra de är på att hitta en viss typ av källor. Du borde också vara medveten om att olika sökverktyg fungerar på olika sätt. Prova gärna flera olika sökverktyg om du har problem med att hitta relevanta publikationer.

Biologibiblioteket föreslår följande sökverktyg:

  • Akademiska artiklar: Bibliografiska databaser eller LUBsearch (och Google Scholar som ett komplement)
  • Böcker och avhandlingar: LUBsearch
  • Rapporter och annan icke-vetenskaplig litteratur: LUBsearch eller vanliga Google

Jämförelse mellan bibliografiska databaser och Google Scholar

Bibliografiska databaser (Web of Science, Scopus, PubMed, LUBsearch) Google Scholar
Allt är kvalitetskontrollerat Bristande kvalitetskontroll
Söker i den bibliografiska informationen (dvs titel, abstract, nyckelord, ämnesord) Söker i hela texten i publikationen (dvs titel, abstract, introduction, material & methods, results, discussion)
Innehåller manuellt tillagda ämnesord Saknar manuellt tillagda ämnesord
Fler sökalternativ (AND/OR/NOT, trunkering, fältsökning) Färre sökalternativ men enklare att använda (kraftfull algoritm)
Många möjligheter att filtrera resultaten Få möjligheter att filtrera resultaten
Kontroll över din sökning, transparens! Liten kontroll över din sökning

Om du vill veta mer om de olika sökverktygen kan du läsa mer under flikarna Bibliografiska databaser (Web of Science, Scopus, & PubMed), LUBsearchGoogle Scholar och Google. LUBsearch finns under en egen flik eftersom det skiljer sig lite från de andra bibliografiska databaserna.