Gå till huvudinnehållet
Lund University

Sökning

Biologibibliotekets guide till informationssökning

Generella riktlinjer för att välja sökverktyg

Beroende på ditt ämne kan olika sökverktyg vara mer eller mindre lämpliga att använda. Försök att tänka efter vilken typ av källor du kommer att behöva för att besvara din forskningsfråga, olika sökverktyg skiljer sig i hur bra de är på att hitta en viss typ av källor. Du borde också vara medveten om att olika sökverktyg fungerar på olika sätt. Prova gärna flera olika sökverktyg om du har problem med att hitta relevanta publikationer.

Biologibiblioteket föreslår följande sökverktyg:

  • Akademiska artiklar: Bibliografiska databaser eller LUBsearch (och Google Scholar som ett komplement)
  • Böcker och avhandlingar: LUBsearch
  • Rapporter och annan icke-vetenskaplig litteratur: LUBsearch, en generell sökmotor (t.ex. Google) eller databasen Overton.

Jämförelse mellan bibliografiska databaser och Google Scholar

Bibliografiska databaser (Web of Science, Scopus, PubMed, LUBsearch) Google Scholar
Allt är kvalitetskontrollerat Bristande kvalitetskontroll
Söker i den beskrivande informationen (dvs titel, sammanfattning, ämnesord) Söker i hela texten (dvs titel, sammanfattning, introduktion, material & metoder, resultat, diskussion)
Ämnesspecifika nyckelord är pålagda Inga pålagda nyckelord
Fler sökalternativ, men lite krångligt (AND/OR/NOT, trunkering, fältsökning) Färre sökalternativ men lätt att använda (algoritmen gör jobbet åt dig)
Många möjligheter att filtrera resultaten Få möjligheter att filtrera resultaten
Stor kontroll över din sökning Liten kontroll över din sökning

Om du vill veta mer om de olika sökverktygen kan du läsa mer under flikarna Bibliografiska databaser (Web of Science, Scopus, & PubMed), LUBsearchGoogle Scholar och Google. LUBsearch finns under en egen flik eftersom det skiljer sig lite från de andra bibliografiska databaserna.