Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Historia: Historieundervisning

Hylluppställningar på LUX-biblioteket

På följande hyllor kan du hitta böcker om historieundervisning ur olika perspektiv.

  • 370 Utbildning
  • 907 Historia - utbildning

Böcker om läroböcker i historia

Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år

Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-1965

Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985

Historia i futurum: progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012

Böcker: tryckt bok = länk till Libris, e-bok = kräver inloggning

The Guided Reader to Teaching and Learning History

Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning

Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik

Fatta historia: en explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass

Knowing, teaching, and learning history: national and international perspectives

Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever

Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik

Historieundervisningens utmaningar: historiedidaktik för 2000-talet

Fritt tillgänglig i fulltext