Gå till huvudinnehållet
Lund University

Historia

Hylluppställningar på LUX-biblioteket

På följande hyllor kan du hitta böcker om historieundervisning ur olika perspektiv.

  • 370 Utbildning
  • 907 Historia - utbildning

Böcker om läroböcker i historia

Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år

Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-1965

Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985

Historia i futurum: progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012

Böcker: tryckt bok = länk till Libris, e-bok = kräver inloggning

The Guided Reader to Teaching and Learning History

Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning

Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik

Fatta historia: en explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass

Knowing, teaching, and learning history: national and international perspectives

Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever

Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik

Historieundervisningens utmaningar: historiedidaktik för 2000-talet

Fritt tillgänglig i fulltext