Gå till huvudinnehållet
Lund University

Historia

Uppslagsverk

En väl genomtänkt sökstrategi är till god hjälp vid informationssökning. Försök få en klar bild av vad det är du söker. Bestäm vilket problem och vilket syfte det rör sig om. Formulera din frågeställning så konkret som möjligt innan du börjar söka information.

För att få en snabb överblick i ett ämne är det klokt att använda sig av olika uppslagsverk. Här kan du finna uppslag på hur du ska gå vidare i din sökning. Här kan du dessutom få tips på bra fördjupningslitteratur och vilka forskare som är tongivande inom ditt ämne. Det är även en bra resurs för att hitta användbara söktermer.

Svenska uppslagsverk

Nationalencyklopedin (NE)

NE är det klassiska svenska uppslagsverket, här i digital form.
 
Nordisk familjebok är ett klassiskt, sekelgammalt svenskt uppslagsverk. Vissa artiklar kan fortfarande ha relevans medan andra är av kuriöst intresse.

Svenska Biografiska Lexikon

Svenskt Biografiskt Lexikon(SBL) är ett personhistoriskt lexikon. Lexikonet är en förteckning över betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon är ett personhistoriskt lexikon som ger levnadsteckningar över svenska och utländska kvinnor, som varit verksamma i Sverige. 

 

Very Short Introductions

Plattformer med digitala uppslagsverk (kräver inloggning)

Uppslagsverk och handböcker