Gå till huvudinnehållet
Lund University

Historia

Kart- och ortmaterial

De la Gardieska kartsamlingen

 

De la Gardieska arkivet består av 2654 volymer unikt handskriftsmaterial från tiden 1500-1850 och är en av de mest värdefulla samlingarna på Universitetsbiblioteket.

Förutom själva huvudarkivet finns även en tillhörande kartsamling. Den består av drygt 1200 lösa kartblad från tiden 1565-1839. En stor del av kartorna är unika och beskriver såväl asiatiska, afrikanska och amerikanska som europeiska landområden. Här finns även militärkartor som skildrar befästningsanläggningar och slaguppställningar, liksom handritade kartor över enskilda städer, slott och trädgårdar.

Universitetsbibliotekets äldre kartsamling (ca 1500-1900) är sökbar i ALVIN.

The David Rumsey Map Collection

The David Rumsey Map Collection innehåller mer än 84000 historiska kartor och bilder som är tillgängliga fritt online.  Databasen innehåller kartor från och med 1500-talet från hela världen. 

https://www.davidrumsey.com/home

 

Kart- och ortmaterial

Danmark set fra Luften – Før Google

Här söker du luftfotografier över Danmark: “Denmark seen from the air – before Google” is an application from The Royal Library showcasing aerial photos captured above Denmark from the year 1890 and onwards."


Historiska kartor över Europa

På den här sajten hittar du historiska kartor över Europa från år 0 till idag. Det finns en karta för varje århundrade.


Historiska kartor över hela världen

Amerikansk kartsamling där du hittar massor av historiska kartor av bra kvalité. Här finns kartor över världen, världsdelar, imperier, länder och städer - från forntid till nutid.


KartSök och ortnamn

Lantmäteriets aktuella kartor.


 
Sök på skånska ortnamn, bebyggelsenamn och härad.

Sveriges äldsta storskaliga kartor - databasen GEORG

Här kan du ta del av Sveriges äldsta storskaliga kartor. GEORG innehåller 12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655.