Gå till huvudinnehållet
Lund University

Historia

E-publications

 

Library Logo

 

Om du är ute efter en specifik elektronisk tidskriftstitel går du till e-publications i LUB:search. 

DOAJ

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

OA-tidskrifter förtecknas i hög utsträckning i DOAJ, Directory of Open Access Journals

Lubito

LUBITO är en on-demand service där artiklarna scannas in på begäran. Servicen täcker enbart det fysiska beståndet av internationella tidskrifter som finns på Universitetsbiblioteket. De artiklar som finns elektroniskt via LUBsearch scannas ej. Artiklar som redan blivit inscannad finns att tillgå i LUBITO's pdf-arkiv.
För att kunna använda LUBITO måste man vara inloggad med Studentkonto eller LUCAT.

Ulrichsweb

I Ulrichsweb kan man få detaljerad information om mer än 300 000 tidskrifter. Här kan man enkelt se om tidskriften är av populärvetenskaplig eller vetenskaplig karaktär.

Äldre digitaliserade kvinnotidskrifter

Göteborgs universitetsbibliotek har digitaliserat äldre tidskrifter som berör kvinnohistoria.

http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/

Vetenskapsakademiens första tidskrift 1739-1854

Kungliga Vetenskapsakademiens Centrum för vetenskapshistoria har digitaliserat 116 årgångar av Vetenskapsakademiens första egna tidskrift från 1739 till 1854.

http://hosting.devo.se/kvah/search.html

LUB:search

Library Logo

Om du är ute efter specifika artiklar är bibliotekets metasöktjänst LUB:search den samlade ingången. Genom LUB:search söker du i de tidskrifter och databaser som biblioteket prenumerar på. Allt material är inte tillgängligt i fulltext, utan ibland måste man gå vidare till den fysiska tidskriften för att få tag på artikeln.

Hitta artiklar i internationella tidskrifter

EbscoHost

Stor plattform med flera databaser inom humaniora och samhällsvetenskap.

Scopus

En mycket stor databas med i huvudsak referenser till bland annat artiklar.

Web of Science (ISI)

Stor databas (i huvudsak referenser) som bl.a. innehåller deldatabasen Arts & Humanities Citation Index.

Hitta artiklar i svenska och danska tidskrifter

Svenska tidskrifter


Danske Forskningsdatabase

Databasen dækker publiceret litteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, PhD-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter.

Lunds universitets Forskningsportal

Innehåller forskningspublikationer, information om forskare, grupper och projekt.

SwePub

Urval av artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten de sista åren.
 

Tidskrifter inom ämnet Historia som LUX-biblioteket prenumerar på

 

På LUX-bibliotekets tidskriftsavdelningar finns de två senaste årgångarna av våra tryckta tidskrifter. Övriga årgångar står i det öpnna kompaktmagasinet på plan 0.


Historisk tidsskrift (Sverige)

Tidskriften återspeglar den aktuella svenska historieforskningen.


Scandia

Scandia är en historievetenskaplig tidskrift som behandlar centrala teman inom nordisk och övrig europeisk historia.