Gå till huvudinnehållet
Lund University

Historia

Skrivregler

TT-språket är en samling skrivregler utformade för TT:s egna medarbetare. Skrivreglerna följs i stor utsträckning inom press, radio, tv och internet i Sverige.


Språkvårdsportalen är en startpunkt för dig som söker information om språkvård och språkvårdsorganisationer.


Myndigheternas skrivregler är ett redskap för skrivande i den offentliga förvaltningen.


Svenska skrivregler är sammanställd av språkrådet. Boken besvarar alla dina frågor om skrivregler.

 

Svenska Akademiens ordlista (SAOL)

Ordböcker