Gå till huvudinnehållet
Lund University

Historia

Early European books

Early European Book contains digital facsimile page images of virtually every work printed in England, Ireland, Scotland, Wales and British North America and works in English printed elsewhere from 1473-1700.

Loeb Classical Library

Loeb Classical Library grundades av James Loeb 1911. James Loebs vision var att tillgängligöra den klassiska grekiska och latinska litteraturen. Genom den elektroniska utgåvan presenteras ett fullt sökbart och ständigt växande virtuellt bibliotek. Funktioner som söka, kommentera, bokmärka och dela gör de 520 volymerna lätthanterade.

 

TLG Online (Thesaurus Linguae Graecae)

Project Gutenberg

Projekt Gutenberg är ett ideellt projekt med utgång att göra böcker med utgången upphovsrätt fritt tillgänliga på internet.

Google Books

Google Books är en söktjänst från Google som söker igenom texter i böcker som Google skannat in. Projektet är pågående, google scannar cirka 1000 sidor i timmen. Man kan inte läsa en fullständig bok och kvaliten på inscanningen är inte alltid optimal.

Wikisource

Bibliotekskataloger

Startsida

LIBRIS är de svenska bibliotekens gemensamma katalog. De registrerande biblioteken bidrar gemensamt till uppbyggnaden av innehållet. För närvarande finns 7 miljoner titlar i databasen.Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m.

En snabbguide till Libris hittar du här.


LUBcat är den gemensamma katalogen för alla bibliotek vid Lunds universitet. Den innehåller bl.a. böcker, tidskrifter, rapporter och e-böcker, dock inte artiklar.


UMEÅ universitetsbibliotek arbetar med att digitalisera sina äldra samlingar. Databasen heter RARA. Materialet som scannas in väljs ut efter tre kriterier:

  • Material med norrländsk anknytning, t. ex. reseskildringar
  • Efterfrågat äldre material
  • Ömtåligt material som lätt skadas

VITALIS - Vitterhetsakademiens biblioteks huvudkatalog

Katalogens huvudsakliga ämnesområden är: arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövård.
 
Om du söker äldre litteratur, pröva också deras katalog, Katalog -1974.

Bibliografier

Dansk historisk bibliografi är en förteckning över publikationer som berör dansk historia från vikingatiden fram tills idag. Bibliografin innehåller monografier, uppsatser, recensioner och artiklar i dagstidningar etc.


Nasjonalbiblioteket

Norhist är en förteckning över publikationer som berör Norges historia. Bibliografin slutade att uppdateras 1998.

 


 

Svenskt historisk bibliografi är den mest kompletta förteckningen över svensk historia. Den omfattar över 176 000 poster; monografier, uppsatser, recensioner och artiklar i dagstidningar mm. Bibliografin påbörjades 1771 och avslutades 2010. Posterna man finner in Svensk historsk bibliogrfi är även sökbara i Libris.

 


Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Läs om 1 000 svenska kvinnor från medeltid till nutid. Genom olika sökningar kan du se vad de arbetade med, vilken utbildning de fick, vilka organisationer de var med i, hur de rörde sig i världen, vad de åstadkom och mycket mera.


ViVa - Women's History Homepage is a current bibliography of women's and gender history in historical and women's studies.

Resurser på Lunds stadsbibliotek

Katalog - 1957

Katalog -1957 är Universitetsbibliotekets kortkatalog över litteratur tryckt t.o.m. 1957. Katalogen står bredvid lånedisken på UB och har en alfabetisk del och en ämnesdel. Litteratur tryckt före år 1800 finns både här och till största delen också i vår bibliotekskatalog LUBcat och kan beställas där.

Katalog -1957 är även tillgänglig för sökning och beställning online. Obs! Innan du börjar söka, var god läs anvisningar i sökhjälp!

Mer information på: http://www.ub.lu.se/katalog-1957

E-böcker

Vissa böcker finns utgivna både i tryckt form och som e-bok, andra bara som e-bok. E-böcker hittar du i både LUBcat och i LUBsearch. I e-böcker kan ofta skriva ut enstaka sidor, göra understrykningar och kommentarer.

I LUBcat kan du söka och få fram e-böcker med direktlänk till boken. E-böckerna är markerade med texten "[Elektronisk resurs]" efter titeln. Klicka på länken vid Online-åtkomst för att få fram boken i fulltext.


Via LUBsearch, universitetets söktjänst för elektroniska resurser, kan du nå e-böcker som biblioteket har tillgång till.

LUBsearch


Skriv ut från e-böcker
Utskriftsmöjligheter varierar för de olika e-boksleverantörerna. Det är inte tillåtet att skriva ut eller kopiera en hel bok på grund av upphovsrättslagstiftningen.

Samtidiga användare
De olika e-boksleverantörerna tillåter olika antal samtidiga användare.

Mer information om hur de olika e-böckerna fungerar finner du i ämnesguiden för elektroniska resurser: http://libguides.lub.lu.se/lubsearchochelektroniskaresurser/ebooks .

Svenska ämnesord

Svenska ämnesord är en databas som innehåller ämnesord för indexering av alla typer av material.

https://id.kb.se/

Fjärrlån och inköpsförslag

Hittar du inte boken eller artikeln du söker går det bra att beställa titeln som fjärrlån eller lämna ett inköpsförslag.