Gå till huvudinnehållet
Lund University

Historia

APA - Manualer & guider

Om referenshantering

Det är viktigt att ange exakt var du har hittat uppgifter och resonemang. Det är även viktigt att det framkommer om du har läst en originaltext eller om du har läst utdrag, resonemang eller tolkningar av texten. I arbetet med att skriva vetenskapliga uppsatser ingår att på ett vedertaget och konsekvent sätt referera till de texter och andra källor som du har använt dig av. I vetenskapliga sammanhang kallar man ett antal uppgifter om en viss bok/tidskrift eller liknande för en referens, en förteckning över litteratur kallas för en referenslista. Ibland är det brukligt att man gör separata Litteraturförteckningar och Källförteckningar.

Olika institutioner har olika krav angående referenshanteringen. Inom humaniora används oftast Oxfordsystemet som citeringsteknik. I detta system anger man hänvisningarna i noter. Ett annat vanligt system är Harvardsystemet. Detta innebär att du inom parentes, i den löpande texten, anger författare och publiceringsår till det material som du hänvisar till.

Tänk på att alltid vara konsekvent i referenshantering och citering!

Referenshanteringsprogram

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du samla och strukturera olika källor som du använder i dina vetenskapliga arbeten. Du laddar enkelt ner information om källan från till exempel kataloger, databaser och webbsidor. Informationen importerar du sedan i Word eller andra ordbehandlingsprogram, och skapar på så vis färdiga citat och källförteckningar. 

Guide om referenshanteringsprogram vid LU.

Managing your references - guide från Oxford.

Hur man skapar referenser i LUBsearch.

Att referera

Vår hemsida innehåller information om hur du gör för att referera korrekt och undviker plagiering: