Gå till huvudinnehållet
Lund University

Historia

Riksarkivet - sök i arkiven

Sverige

 


Centrum för Näringslivshistoria 

Näringslivsarkiv där 7000 företagsarkiv finns representerade.


DagDok

Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen och FN-rapporter.


Fredsarkivet – Forskningsarkiv över svenska fredsinsatser 
(tidigare Folke Bernadottesamlingarna)

Dokument rörande svenskt deltagande i internationella fredsinsatser i ett lättåtkomligt digitalt arkiv.


Fritt Ord 250

Webbplatsen Fritt Ord 250 skapades 2016 när den svenska tryckfrihetsförordningen firade 250 år. Här finns alla svenska tryckfrihetsförordningar och tilläggsförfattningar samlade på en plats.


Historiska museet

Sök i Historiska museets samlingar.


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens enhet för de areella näringarnas historia

Kartor, fulltexter och länkar om areell historia


Ostindiska kompaniets digitala arkiv

Arkivmaterial från det Svenska Ostindiska Compagniet.


Riksantikvarieämbetet

 

Stockholmskällan

Stockholmskällan är stadens kulturarv på webben. Här hittar du Stockholms och stockholmarnas historia i ord, bild och ljud.


Stockholmspolisens signalementsfotografier 1869-1920

Stockholms stadsarkiv har digitaliserat över 10.000 polisbilder från 1869-1920. I databasen kan du hitta tusentals så kallade signalementsfotografier på människor som kom i klammeri med rättvisan runt sekelskiftet 1900.


Äldre svensk rätt

Europa

Archives Nationales - Frankrike

Frankrikes nationella arkiv


Gallica, Bibliotèque Nationale

Franskt digitaliseringsprojekt för äldre litteratur, tidskrifter etc.


Historical Archives of the European Union

 


Monumenta Germaniae Historica

Källmaterial från Tyskland, Schweiz och Österrike. MGH täcker tidsperioden från slutet på romartiden fran till 1500.


National Archives - UK

 


National Digital Archive of Datasets (NDAD) - UK

 


Nuremberg Trials Project: a digital document collection - från Harvard Law School Library