Skip to main content
Lund University

Historia: Publicera din uppsats

Publicera din uppsats

Lunds universitets studenter har möjlighet att göra sina uppsatser och examensarbeten tillgängliga via LUP Student Papers. Använd ditt Studentkonto för at logga in.

Du registerar din uppsats i formuläret och laddar upp din uppsats (i pdf). När du är klar med din registrering väljer du alternativet Send to teacher för att registreringen ska skickas iväg till nästa steg. En utförlig manual finns om du vill ha mer instruktioner. 

Mer information och kontaktuppgifter om du behöver hjälp hittar du på HT-bibliotekens webbsida Registrera studentuppsatser.

Lunds universitet

Open Acess

Termen Open Access används om ett publiceringssätt där forskare väljer att tillgängliggöra sina forskningsresultat och publikationer utan restriktioner för slutanvändaren.

Över hela världen har lärosäten, forksningsfinaniärer, intresseorganisationer, förlag etc tagit ställning för ökad OA-publicering. LUs styrelse beslutade i november 2005 att vetenskaplig publicering om möjligt ska ske i vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga för läsaren

Det enklaste sättet att publicera OA är att välja en kanal, ett förlag, en tidskrift som stödjer och publicerar OA från början. Det kallas i OA-sammanhang den Gyllene vägen.

OA-tidskrifter förtecknas i hög utsträckning i DOAJ, Directory of Open Access Journals.