Gå till huvudinnehållet
Lund University

Historia

Akademisk hederlighet och plagiat

När du skriver är det viktigt att det tydligt framgår vad som är dina egna resonemang och vad du hämtat från andra. Detta visar du genom att referera och citera enligt de vedertagna system som finns för detta. Om du inte gör detta brister du i vad som brukar kallas för den akademiska hederligheten och kan i värsta fall bli misstänkt för plagiat. 

Några resurser som tar upp problematiken kring plagiat och akademisk hederlighet:

Göran Bexell (f.d. rektor vid Lunds universitet) pratar om Akademisk hederlighet

Etik och upphovsrätt

Codex - regler och riktlinjer för forskning
Denna webbplats har till syfte att informera om de etiska riktlinjer och lagar som gäller inom forskningsprocessen.

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Forskningsetik - Vetenskapsrådet
Etiska policy dokument och publikationer.

Upphovsrätt i Sverige
Upphovsrättslagen i Sverige.

Ouriginal (Urkund) - system för att upptäcka plagiering

För att förebygga och upptäcka fall av plagiering använder Lunds universitet ett verktyg som heter Ouriginal. Det är ett e-postbaserat verktyg som automatiskt jämför studentarbeten med andra texter.