Skip to main content
Lund University

Historia: Databaser

SwePub

SwePub

SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten och myndigheter. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.

Digitala samlingar vid Universitetsbiblioteket i Lund

UB:s specialsamlingar. Teman

Teman

För dig som skriver uppsats eller examensarbete eller letar material till föreläsningar och gruppövningar är Universitetsbibliotekets specialsamlingar en guldgruva. Vi har plockat fram exempel på material och ordnat det under ett antal inspirerande teman. Materialet är digitaliserat och går dels att titta på i högupplöst version, dels att ladda ner som pdf. (Mer om våra användarvillkor hittar du här). Stora delar av materialet består av unika originalhandlingar ur det De la Gardieska arkivet men även ur samlingen av äldre tryck. Perioden 1500-1850 står i fokus.

http://www.guide_specialsamlingar.ub.lu.se/sidor/teman.html

drömmar

LUB:search

Library Logo

Om du är ute efter specifika artiklar är bibliotekets metasöktjänst LUB:search den samlade ingången. Genom LUB:search söker du i de tidskrifter och databaser som biblioteket prenumerar på. Allt material är inte tillgängligt i fulltext, utan ibland måste man gå vidare till den fysiska tidskriften för att få tag på artikeln.

Databaser A-Z

En lista över alla databaser Lunds Universitet har tillgång till hittar du här:

Databaser A-Z

Exempel på ämnesspecifika databaser

AM Explorer är en plattform där ett stort antal arkivsamlingar inom en mängd olika ämnesområden ingår. Arkivsamlingarna innehåller unikt primärmaterial från arkiv och bibliotek världen över, från tidsperioden 1400 till 1900-talet. Man kan välja att söka i AM Explorers samlingar samtidigt, eller välja att söka i ett specifikt arkiv.


Czechoslovakia from Liberation to Communist State, 1945-63 är en digitaliserad samling bestående av mikrofilmade dokument relaterade till Tjeckoslovakien efter andra världskriget, fram till 1963.  


East Germany from Stalinization to the New Economic Policy, 1950-1963 är en digitaliserad kollektion omfattande mikrofilmade dokument, som ursprungligen upprättades av USA:s utrikesdepartement med avseende på inrikesfrågor i det forna Östtyskland.  Samlingen ger en fördjupad inblick i den östtyska staten och dess levnadsförhållanden.  


Empire Online är en databas som samlar material som kan vara intressant då man studera det brittiska imperiet. Materialet spänner över de senaste 500 åren.


I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.


Slavery, Abolition and Social Justice är en samlad ingång till arkiv, dokument och samlingar som berör slaveri. Databasen täcker slaveriet i olika länder och olika tidsperioder, från 1490 fram tills idag.

Testaments to the Holocaust är en digitalisering av det första arkivet, arkiv Wiener Library, som samlade in material som berörde förintelsen, antisemitisk verksamhet samt det tyska nazistpartiets brott mot mänskligheten. Databasen innehåller allt från fotografier, ögonvittnesskildringar till broshyrer och nazistiska publikationer.


The Victorian Web - literature, history, and culture in the age of Victoria

En databas som har samlat material som berör den viktorianska eran. Resursen täcker allt från bildkonst till teknik, genushistoria och poltisk historia. 

Vogue

    

Vogue Archive

A complete searchable archive of American Vogue, from the first issue in 1892 to the current month, reproduced in high-resolution color page images. Every page, advertisement, cover and fold-out has been included, with rich indexing enabling you to find images by garment type, designer and brand names. The Vogue Archive preserves the work of the world's greatest fashion designers, stylists and photographers and is a unique record of American and international fashion, culture and society from the dawn of the modern era to the present day.

Best of History Websites

 

Är en stor och prisbelönad ämnesportal för ämnet historia.

Britannica ImageQuest

Britannica ImageQuest Logo

Nu finns bilddatabasen Britannica Image Quest, med nästan tre miljoner bilder, tillgänglig via Lunds universitets bibliotek. Så här beskrivs bilddatabasen på Britannicas hemsida:

Named a Best Database by School Library Journal and Best of Show at ISTE, Britannica® ImageQuest™ brings lessons, assignments, and projects to life with close to three million rights-cleared images from 59 leading collections … and growing! The Bridgeman Art Gallery, Dorling Kindersley Images, Getty Images, the National Portrait Gallery of London, the National Geographic Society, and other top names have joined with Britannica to provide the best and broadest collection of curriculum-relevant imagery which is rights-cleared for educational, non-commercial use.

BASE - Bielefeld Academic Search Engine of scholarly archives

BASE - Bielefeld Academic Search Engine of scholarly archives

BASE is a multi-disciplinary search engine of scholarly internet resources developed by Bielefeld University Library. BASE Digital Collections and BASE Mathematics allows you to access more than 2 million pages of scholarly content from 130 Content providers. Resources include many scholarly full text archives, digitised collections, institutional repositories, pre-print-servers, electronic journals etc. Documents are mainly freely available and can be searched by bibliographic data or full text.