Gå till huvudinnehållet
Lund University

Historia

Om

När man skriver akademiska texter finns det en hel del att ta i beaktande. Under den här fliken har vi försökt samla resurser som kan vara användbara inför författandet av en uppsats eller ett paper.

När du skriver akademiska texter grundar du ditt arbete på vad andra författare kommit fram till. I och med detta måste du vara mycket noga med att skilja ditt eget bidrag från andras. Genom att använda sig av hänvisningar inne i texten och referenser samlade i en lista på slutet skiljer man ut vilka ord som är dina eller någon annans. Detta är en del av det förhållningssätt till forskning och akademiska studier som går under begreppet akademisk hederlighet. Under flikarna referenshantering, uppehovsrätt, metod, skrivregler och vetenskaplighet finns användbara resurser som behandlar dessa frågor.

Lunds universitets studenter ska göra sina uppsatser och examensarbeten tillgängliga via LUP Student Papers: via länken hittar du information om hur man går tillväga när man publicerar sin uppsats.