Skip to main content
Lund University

Historia: Handskrifter

Alvin

Alvin

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu inte digitaliserats. I databasen hittar du författararkiv och andra personarkiv, reklamaffischer, medicinhistoria, porträtt, bilder från polarexpeditioner, botaniska planscher, brev, skissböcker och mycket annat.

Handskrifter & arkiv på Lunds universitetsbibliotek

Handskrifter & arkiv på UB i Lund

Du beställer fram handskrifter/arkiv i förväg och läser dem i Specialläsesalen.

Skicka din beställning till: handskrift@ub.lu.se.

Materialet blir tillgängligt efter kl 13 följande vardag.


Handskriftskatalogen

UB:s äldre kortkatalog över handskrifter och arkiv är nu inskannad och sökbar via nätet.


Katalog över medeltida handskrifter på UB

St. Laurentius Digital Manuscript Library.


Beståndsregister över samtliga enskilda arkiv på UB (PDF)

Alfabetisk lista över samtliga personarkiv, släktarkiv och arkiv efter föreningar och sällskap.