Gå till huvudinnehållet
Lund University

Historia

Support and training

Hur kommer jag igång?


Personal

Kontakta IT-avdelningen om du vill börja använda dig av EndNote. Mejla IT-enheten på IT@ht.lu.se eller besök deras hemsida för mer info. LDC Servicedesk kan också hjälpa dig att installera programmet på din dator. Kontakta LDC via ServiceDesk@lu.se. Om du har ytterligare frågor eller vill ha handledning i EndNote kontakta biblioteket.


Student

Du kan ladda ner EndNote via studentportalen. Om du har några frågor eller behöver hjälp med att komma igång är du välkommen att kontakta biblioteket.

What is EndNote?

 EndNote är ett referenshanteringsprogram som ger ett effektivt stöd vid vetenskapligt skrivande och publicering. Programmet tar hand om referenserna till din avhandling eller artiklarna du skriver och du skapar enkelt en sökbar databas. Du kan även söka referenser via UB:s söktjänster/resurser, och importera dem till EndNote. Tillsammans med ett ordbehandlingsprogram skapar EndNote även redigerbara citeringar och referenslistor i det manus som produceras.

Programmet finns för både PC och Mac. EndNote omfattar bland annat följande funktioner:

  • Söka i bibliografiska databaser via Internet
  • Skapa egna bibliotek för referenser, bilder och pdf-filer med möjlighet att länka till fulltextdokument på Internet
  • Automatiska bibliografier, utformade enligt valfri standard

Avtalet omfattar också Reference Manager. Detta program finns dock bara för PC.