Skip to Main Content
Lund University

Socialt arbete

Svenska artiklar

Det finns överlag väldigt få vetenskapliga tidskrifter publicerade på svenska språket. Nedan har du en lista med ett antal tidskrifter som kan vara bra att söka i för socionomstudenter. I databasen Artikelsök söker du artiklar ur svenska tidskrifter och dagstidningar. Du hittar Artikelsök via LUBsearch. Använder du LUBsearch utanför campsnätverket behöver du först logga in med ditt LU-id, klicka sedan på Databases A-Z och sök sedan fram Artikelsök i databaslistan. 

Länk till Artikelsök