Skip to Main Content
Lund University

Socialt arbete

Söka

När du ska skriva ditt fördjupningsarbete eller din kandidatuppsats behöver du läsa en hel del litteratur. Du behöver litteratur som ger dig bakgrund och sammanhang men du behöver även fördjupande litteratur av olika slag. Var ska du börja? Hur kan du tänka när du söker litteratur? Varför är din problemformulering så viktig för dina litteratursökningar? Umeå universitetsbibliotek har publicerat filmen nedan, börja med att se den!