Skip to Main Content
Lund University

Socialt arbete

Akademiskt skrivande

Hur sklljer sig det akademiskt skrivandet från andra typer av texter och andra sätt att skriva? Det handlar om att, på en gång självständigt och samtidigt grundat i andras tidigare arbeten, redogöra för hur du löst ett visst problem eller problematiserat en viss fråga. Det handlar också om att göra detta på ett för ämnet överenskommet sätt, sett till vilket språk du använder och vilken typ av text du skriver t.ex. i form av ett paper, en hemtenta eller en uppsats).

Refero är en självstudieguide som du använder för att lära dig hur du undviker att plagiera, guiden är utvecklad av biblioteken vid Linnéuniversitetet och Blekinge tekniska högkskola. Skrivguiden är en utmärkt självstudieguide för dig som behöver lära dig mer om akademiskt skrivande. Studieverktaden vid LU har skapat ett flertal mycket bra filmer om akademiskt skrivande, filmerna finns både på engelska och svenska!

Studieverkstaden erbjuder individuell handledning kring ditt skrivande, vare sig det är paper eller uppsats, samt kortare kurser i studieteknik, akademiskt skrivande och muntlig presentation.

Studieverkstaden LU