Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Socialt arbete: Home

Plugga till socionom vid Lunds universitet?

Välkommen till ämnesguiden för socialt arbete!

Här finns ingångar till informationsresurser men också tips om sökning, värdering och användning av informationskällorna. Vi har samlat både licensierade och fria resurser. För att komma åt de licensierade resurserna behöver du logga in med ditt LU-konto.

Hör av dig till oss om du har tips på resurser som saknas i ämnesguiden eller andra kommentarer/frågor!

Anna Pettersson, CH &  Adam Turic, Sambib 

                                                                                                                                

Pedagogiskt stöd

Kontakta Studieverkstaden om du vill förbättra din studieteknik, bli bättre på att skriva akademiska texter eller bli säkrare på att tala inför andra.

För studenter med funktionsnedsättning finns Pedagogiskt stöd / Avdelningen Studiestöd och vägledning

Student med lässvårigheter Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Student med lässvårigheter Biblioteket vid Campus Helsingborg

Ämnesguiden som verktyg i studierna

Är du distansstudent?