Skip to Main Content
Lund University

Socialt arbete

Sökteknik

Frassökning

Att söka efter en fras innebär att du vill ha vissa specifika ord i en viss specifik ordning. I databassökningar använder du citationstecken för att fånga in begrepp eller fraser med flera särskrivna ord.

Exempel på frassökning

"gängrelaterad brottslighet" ger träffar på just detta begrepp, men inte på orden var för sig eller i andra sammanhang.

"Karl Marx" ger träffar på hela namnet när det står i denna ordning, men inte på bröderna Marx eller andra personer som heter Karl.

Trunkering

Trunkering är ett användbart sätt att vidga din sökning. Du söker då på ordstammen med alla olika möjliga ändelser. Ofta trunkerar man med asterisk (*). Vissa söktjänster har automatisk trunkering, som till exempel Google. Där behöver du alltså inte tänka på att använda en asterisk för att få träff på så många varianter av ett ord som möjligt.

I bibliotekskataloger och databaser styr du själv över om sökorden ska trunkeras eller ej. Tänk på att oönskade ändelser och sammansättningar också kan komma med.

Exempel på trunkering 

miljö* = miljö, miljön, miljöarbete, miljöaspekter, miljöfaktorer, miljöfarlig, miljöfrågor, miljöförstörelse, miljöpåverkan osv.

Trunkering kan ge väldigt många träffar och då är det svårt att gå igenom träffarna. I kombination med andra sökord kan trunkering vara användbart för att vidga ett eller flera av dina sökord. Testa dig fram!

Texten ovan hämtad från Karlstad universitetsbibliotek: https://kau.instructure.com/courses/39/pages/soktekniker-trunkera-och-frassokning?module_item_id=5097