Skip to Main Content
Lund University

Socialt arbete

Vetenskapliga källor

Som student är du både konsument och producent av texter, detta innebär att du både läser andras texter och skriver egna texter. När du skriver en uppsats kommer du bl. a använda dig av vetenskapliga källor. Se filmen som Linköpings universitetsbibliotek har producerat och som pedagogiskt förklarar vad som utmärker denna typ av texter.