Skip to Main Content
Lund University

Socialt arbete

Läs- och skrivstöd

Alla studenter på Lunds universitet kan använda programmet TorTalk för att lyssna på texter på dator eller mobil.

Här kan du läsa mer och ladda ner TorTalk

För dig med någon typ av funktionsnedsättning finns möjlighet att få talböcker som stöd i dina studier . Du kan läsa mer och ta kontakt med biblioteket via länkarna nedan.

I filmen berättar Lina Köpsén som är bibliotekarie på Campus Helsingborg om vilken typ av läs- och skrivstöd du kan få från biblioteken.