Skip to Main Content
Lund University

Socialt arbete

Källor och källanvändning

Så här skriver Örebro universitetsbibliotek (Akademiskt skrivcentrum) om källanvändning i det akademiska skrivandet:

"Som student förväntas du under utbildningens gång utveckla fördjupad förståelse för hur du bör använda källor i ditt akademiska skrivande.

Akademiskt skrivande handlar om kunskapshantering. Det innebär att du förväntas redogöra för och bygga vidare på vad andra har skrivit om ett visst ämne. Andras texter blir då dina källor. I början av dina studier får du ofta på förhand veta vilken litteratur du ska utgå från, medan du senare i allt större utsträckning själv får söka och välja dina källor. I båda fallen är det viktigt att du i texten visar hur du förhåller dig till källorna och till deras budskap." (Hämtat från Örebro universitetsbiblioteks webbsida Använd källor i din text (2022): https://www.oru.se/ub/stod-till-studenter/skrivguide/referera-och-citera/Anvand-kallor-i-din-text/)

När du ska skriva uppsats behöver du har koll på vad primär, sekundär och tertiärkällor är samt var, när och hur du använder olika källor i ditt uppsatsarbete. Lär dig mer genom att klicka på länken nedan!

Använd källor i din text (Örebro universitetsbibliotek, Akademiskt skrivcentrum)