Skip to Main Content
Lund University

Socialt arbete

Välkommen!

I den här ämnesguiden finns resurser för dig som läser socialt arbete. Hur söker du, värderar och använder olika typer av litteratur när du ska skriva ett paper, ett fördjupningsarbete eller ex vis en uppsats? I ämnesguiden finns både licensierade och fria resurser. För att komma åt de licensierade resurserna behöver du logga in med ditt LU-konto.

Hör av dig till oss om du saknar något i ämnesguiden eller har kommentarer och/eller frågor!

 

              Anna Pettersson, CH                                          Adam Turic, Lund