Skip to Main Content
Lund University

Socialt arbete

Vad är en vetenskaplig artikel?

Centralt för vetenskapliga tidskrifter är användandet av s.k. sakkunnighetsgranskning eller som det heter på engelska: Peer Review. Vad innebär denna arbetsprocess? Hur kan du ta reda på om en tidskrift använder sig av detta granskningsförfarande? Och vad är en vetenskaplig artikel egentligen? Karlstads universitetsbibliotek har bra webbsidor som på ett pedagogiskt sätt berättar om vetenskapliga artiklar och hur du lär dig känna igen dessa. Titta även filmen längst ner om Peer Review som North Carolina State University Library har producerat. 

Vad är en vetenskaplig artikel?