Skip to Main Content
Lund University

Socialt arbete

Att referera korrekt är grundläggande i det akademiska skrivandet. För den som läser dina texter ska det vara klart och tydligt vem som säger vad. Det ska vara enkelt att utläsa vilka idéer och tankar som är dina och vilka som är andras som du på olika sätt använder dig av i din text. Det handlar akademisk hederlighet men även om att du ska få cred för ditt eget hårda arbete, din egen kunskap!

Förutom att du ska referera på rätt sätt i den löpande texten ska även källförteckningen utformas korrekt. Använd de hjälpmedel som finns till hands!