Skip to Main Content
Lund University

Socialt arbete

Internationella artiklar

Även svenska forskare publicerar merparten av sin forskning på engelska i internationella forskningstidskrifter. För att hitta studier som du kan använda i ex vis en uppsats behöver du söka på engelska, även om du vill hitta forskning som utförts i Sverige av svenska forskare. I LUBsearch kan du effektivt söka efter vetenskapliga artiklar publicerade på engelska. FIlmen nedan visar hur du söker vetenskapliga artiklar i LUBsearch, vilka avgränsningar du behöver använda, sökteknik samt hur du får fram fulltext av artiklar som du hittar.