Skip to Main Content
Lund University

Socialt arbete

Läsa och värdera

När du studerar på universietetet kommer du behöva läsa många olika typer av texter. Du behöver läsa och förstå  både kurslitteratur och vetenskapliga studier. Du behöver använda dig av lässtrategier för att tillgängliggöra dig innehållet i olika texter, för att öka din läsförståelse och samtidigt värdera textens innehåll. Ställ frågor till texten!

Källkritik - bedöma källors trovärdighet Umeå universitetsbibliotek