Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Resurser - Specialisering i klinisk handledning

Har du problem med att få tillgång till en artikel i fulltext när du klickar på en artikellänk? Genom att installera browsertillägget Unpaywall kan du få en direktväg till fulltext om den finns som open access. Läs mer här: https://unpaywall.org/

Bättre rustade tillsammans, bättre handledning, bättre lärandemiljöer!

Resurssamlingen har skapats av Medicinska Fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande (MedCUL) i samarbete med: Lunds Universitets Läkarprogram och Område AT/ST Skånes Universitetssjukvård (SUS).

Kunskapsstöd för kliniska handledare

Denna LibGuide har skapats i anknytning till kursen "Specialisering i klinisk handledning av läkarstudenter". Den är dock publicerad och tillgänglig för kliniska handledare oavsett om du gått eller tänker gå kurs . Sidorna innehåller kunskapsstöd och resurser av olika slag. Här kan du hitta litteratur, filmer, material, bedömningsformulär etc. till stöd i arbetet med att handleda läkare under utbilding i olika situationer och sammanhang.

Sidorna är organiserade utifrån olika teman. Vissa filmer länkar etc. kan finnas på flera sidor då de överlappar tematiskt. Resurserna uppdateras utifrån aktuellt kunskapsläge så fort vi hinner med!

Välkommen att fritt använda resurserna på dessa sidor!!

Kontakt

Saknar du något? Hittar du länkar som inte fungerar eller har frågor om innehållet?  Hör av dig till handledningsspecialist@med.lu.se

Mer om MedCUL

 

OBS! Denna sida är under arbete och kommer att fyllas på med fler resurser inklusive resurser för AT/ST handledning.