Gå till huvudinnehållet
Lund University

Resurser - Specialisering i klinisk handledning

OMP - "En-minuts-modellen"

OMP

​ "The one-minute preceptor model (OMP)" 

Modellen kallas även på engelska för "5 microskills model of learner-centered clinical teaching". Trots namnet innebär inte denna modell att du handleder under enbart en minut. Namnet är snarare tänkt att associera till hur modellen kan vara effektiv i situationer när man har ont om tid - t ex på akuten. (Farrell et al. 2016). Modellens syfte är att stimulera aktivt lärande och utveckling av kliniskt resonerande även när tiden är knapp.

Modellen ger exempel på hur man kan strukturera ett handledningssamtal utifrån studentens presentation av ett patientfall/patientens problem. 

I litteraturen finns olika varianter på var under processen du instruerar utifrån 'generella regler och principer'. I bilden ovan ligger den sist men de olika stegen 3-5 kan du naturligtvis variera ordning på efter situation.

Modellen består av sex samtals-steg - en teknik som hjälper handledaren att förstå hur studenten resonerar, var studenten är mer osäker och därmed hur utvecklad studentens förmåga till kliniska resonemang är. Handledaren kan då lättare avgöra vilken nivå av stöd studenten behöver och vilken grad av självständighet studenten nått (Wolpaw et al. 2012).

I filmerna nedan ser du exempel på hur den kan användas.

Alice läkarstudent resonerar kring en patient hon mött på psykakuten tillsammans med Vibecke, handledare). Den första filmen är utan skyltar och den andra med skyltar som ungefärligt visar övergångarna mellan de olika stegen.  Du kan också ta del av en presentation av modellen från Mayo university. I filmerna som följer  ges exempel på en handledningssituation med och utan användning av OMP 

Vill du ha de engelska kurserna textade- klicka på rutan cc bredvid kugghjulet under filmen.

Artiklar om OMP

Artiklar OMP