Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Resurser - Specialisering i klinisk handledning: Etik och patientmedverkan

Etik och patientmedverkan

Etik och patientmedverkan

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning
(2016) Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges läkarförbund

Patient Involvement in Clinical Teaching                                                                                                                                             Grant VJ. Journal of Medical Ethics 1994;20:244-250.

Code for the Ethical Conduct of Clinical Teaching
School of Medicine, Faculty of Health Sciences, Queen's University.

Refuting patients’ obligations to clinical training: a critical analysis of the arguments for an obligation of patients to participate in the clinical education of medical students
Jude T Waterbury (2001) Medical Education, Volume 35, Issue 3, pages 286–294, March 2001

Do patients have an obligation to participate in student teaching?
Michael Lowe, Ian Kerridge, John McPhee & Clare Hart (2008) Medical Education, 42:3, 237–241.

Patientens medverkan i klinisk undervisning av läkarstudenter
Niels Lynöe, Solvig Ekblad, Göran Elinder (2008) Läkartidningen 2008-09-16 nummer 38.