Gå till huvudinnehållet
Lund University

Resurser - Specialisering i klinisk handledning

Etik och patientmedverkan

Etik och patientmedverkan

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning
(2016) Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges läkarförbund

Patient Involvement in Clinical Teaching                                                                                                                                             Grant VJ. Journal of Medical Ethics 1994;20:244-250.

Code for the Ethical Conduct of Clinical Teaching
School of Medicine, Faculty of Health Sciences, Queen's University.

Refuting patients’ obligations to clinical training: a critical analysis of the arguments for an obligation of patients to participate in the clinical education of medical students
Jude T Waterbury (2001) Medical Education, Volume 35, Issue 3, pages 286–294, March 2001

Do patients have an obligation to participate in student teaching?
Michael Lowe, Ian Kerridge, John McPhee & Clare Hart (2008) Medical Education, 42:3, 237–241.

Patientens medverkan i klinisk undervisning av läkarstudenter
Niels Lynöe, Solvig Ekblad, Göran Elinder (2008) Läkartidningen 2008-09-16 nummer 38.