Gå till huvudinnehållet
Lund University

Resurser - Specialisering i klinisk handledning

SNAPPS - Summarize, Narrow, Probe, Plan and Select

SNAPPS är en student-centrerad kollaborativ modell för presentationer av och resonemang kring patienters problem. Modellen kopplar ihop studenters tänkande och resonemang med handledarens för att facilitera ett samtal där är aktiv och leder samtalet. 

illustration av snapps-modellen

Modellen består av sex samtals-steg - en teknik som hjälper handledaren att förstå hur studenten resonerar, var studenten är mer osäker och därmed hur utvecklad studentens förmåga till kliniska resonemang är. Handledaren kan då också lättare avgöra vilken nivå av stöd studenten behöver och vilken grad av självständighet studenten nått (Wolpaw et al. 2012).

I filmen nedan ser du ett exempel på hur den kan användas.

Vill du ha textat - klicka på rutan cc bredvid kugghjulet under filmen.

Artiklar SNAPPS

SNAPPS - studenten styr