Gå till huvudinnehållet
Lund University

Resurser - Specialisering i klinisk handledning

Om EPA

Vad är EPA?

EPA på läkarprogrammen i Sverige

Entrustable Professional Activities (EPA) är på gång att implementeras i svensk läkarutbildning. EPA är de professionella aktiviteter som alla examinerade efter en 6 årig läkarutbildning ska vara förberedda för att klara av självständigt. För att alla ska få samma chans till träning blir utförande av dessa aktiviteter under klinisk praktik obligatorisk. Studenter från Lunds läkarprogram kommer fr o m HT 2021 att be dig som handledare att

  • observera och ge återkoppling på hur självständigt studenten klarar av dessa aktiviteter och
  • ge framåtsiktande tips (feedforward) på vad studenten behöver träna på för ökad självständighet.

Entrustable Professional Activities (EPA) för svenska läkarprogram är ett initiativ av läkarprogrammet i Lund och Christina Gummesson på MedCUL LU  Under 2019 har 10 EPA utvecklats i nationell samverkan mellan samtliga svenska läkarprogram. Bland annat för att underlätta kontinuerlig bedömning och återkoppling i progression genom hela utbildningen.

På medicinska fakulteten, LU, implementeras också  ett digitalt stödsystem för kvalitetsutveckling Quality and progress system (QPS) som inbegriper bland annat  digitalt stöd för systematisk bedömning och återkoppling till studenterna under verksamhetsförlagd utbildning . EPA kommer att spela en viktig roll i denna återkoppling.

I kursen "Specialisering i klinisk handledning" har vi valt att utveckla och använda EPA som bedömningsgrund för att göra målsättningen mindre abstrakt och mer i linje med det arbete man ska utföra i praktiken.Vi vill också spegla den internationella och nationella utvecklingen i medicinsk utbildning och stötta handledare i användningen av EPA som nu införs på läkarprogrammet i Lund.

EPA beskrivningar och PowerPoints

EPA videos

EPA artiklar