Gå till huvudinnehållet
Lund University

Resurser - Specialisering i klinisk handledning

Formulär för återkoppling till studenter 

Formulär på läkarprogrammet

Du och och en student har kommit överens om att göra en avstämning och diskutera hur hen kan jobba vidare för att utveckla sin förmåga att ta anamnes och status och även kommunicera med patienten. På din mottagning förekommer både vanliga patientkonsultationer och även vissa mer specifika procedurer. Studenten har föreslagit att ni utgår från något av de formulär som används på programmet.  

Mini-CEX

DOPS

Formulär och skalor i AT/ST