Gå till huvudinnehållet
Lund University

Resurser - Specialisering i klinisk handledning

Att stödja utveckling av kliniska resonemang

Clinical reasoning - från novis till expert

Bildspelet ovan ger ett exempel på hur en läkarstudent respektive en ST-läkare resonerar kring ett patientfall. Här får du lära dig mer om skillnader i kliniska resonemang mellan en läkare med mer erfarenhet och en läkarstudent med mindre klinisk erfarenhet och färre patientmöten i bagaget.

Mer om detta hittar du bland annat i Judith L. Bowen. Educational Strategies to Promote Clinical Diagnostic Reasoning N Engl J Med 2006;355: 2217-25. (huvudsakligen sidorna 2017-2020)

Bildspelet  innehåller också en beskrivning av skillnader mellan "system 1" och "system 2" modellen för kliniskt resonerande (referenser i bildspelet).

Frågor till stöd för utveckling av kliniska resonemang

Exempel från litteraturen på frågor och aktiviteter som stimulerar utveckling av kliniskt resonerande 

Mer om Clinical reasoning

En handledare stöttar studentens utveckling av klinisk resonerande...eller?

En film om hur handledare kan stötta eller inte stötta studenters utveckling av clinical reasoning. Handledaren och studenten spelar roller och  samtalet är vinklat i en riktning för att stimulera reflektion kring frågestrategier.

Hur påverkar omgivning, känslor, attityder?

​Det är inte särskilt realistiskt att se kliniskt resonerande som enbart en inre, kognitiv process baserad på objektiva bedömningar.  Det finns t ex distraherande ”ledtrådar” (känslor, attityder, förförståelse) som mer eller mindre medvetet påverkar din bedömning. Samtidigt påverkar omgivningsfaktorer. Dessa både underlättar problemlösningsprocessen och anpassar den till vad den specifika situationen kräver och de begränsningar som finns i den aktuella hälso- och sjukvårdsmiljön" (ur Pelaccia et al. 2011)

Hur omgivning, attityder och känslor kan påverka kliniskt resonerande

Under en senare del av en föreläsning för sjuksköterskor utförd av Levett-Jones (efter 40.10 min) visar Levett- Jones en film (gjord av skådespelare men baserad på ett verkligt fall) där  kliniska resonemang påverkas av känslor, förförståelse och attityder till patienten.

Ytterligare en film om ett verkligt fall visas där patientens omvårdnad och medicinska behandling påverkas av "förutfattade meningar baserade på "distraherande ledtrådar" och felaktiga beslut.

  • Vilka erfarenheter och tankar har du själv om hur emotioner, attityder, förförståelse kan påverka kliniskt resonerande?

(I filmen nedan efter c:a 40 min t o m 58.40):

Clinical reasoning cykel - Levett Jones

Här hittar du mer Clinical Reasoning Instructor Resources från Levett-Jones m fl.

Nedan ser du en illustration av hur Levett-Jones (2010) beskriver den kliniska resonerande-processen och de vilka steg och delkomponenter som ingår.

Deltagares frågor

Frågor producerade av deltagare på workshopen "Clinical reasoning" 20191017

 

 

 

Tips på läsning till studenter

Edward Strong (Stanford) om clinical reasoning