Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Resurser - Specialisering i klinisk handledning: Formulär för utvärdering av lärandeklimat

Formulär för utvärdering av lärandeklimat

Till hjälp för utvärdering

Hur ska jag utvärdera studenternas uppfattning om lärandeklimat?

Du kan använda

  • det formulär du använde för att själv skatta placeringen (JERTA/UCEEM) men i originalversion för studenter (se info nedan).
  • delar av detta och eller göra egna andra frågor. 
  • ett annat formulär,
  • ett litet antal frågor för fritextsvar,
  • en intervju med en grupp av studenter.

Viktigt är att du får med uppfattningar om bemötande, hur de uppfattar sin delaktighet i arbete, arbetsteam samt likabehandling/lika rätt.

icon-user UCEEM- formuläret har utvecklats av MedCUL i samarbete med lärare och studenter på Lunds universitets läkarprogram. Utvecklingen av frågeformuläret är gjort utifrån internationella riktlinjer för instrumentutveckling och psykometriskt utvärderat. 
Frågeformuläret har två övergripande skalor:
 A: Erfarenhetsbaserat lärande och B: Socialt deltagande
 
Dessa har vardera två subskalor som utformats för att man på en arbetsplats ska kunna utvärdera hur studenter uppfattar: 

A1. Handledning och arbetsrelaterat lärande 
A2:Hur förberedd kliniken är på deras ankomst
B1: Kommunikation och inkludering
B2; Likabehandling/Likarätt
 
Formuläret är översatt till flera språk och har används på läkarprogram bland annat i Malaysia, IndonesienIndienSkottland, Sverige (LU & KI), Portugal, Brasilien, Iran (barnmorskeutbildning), USA och Danmark..
(Strand P., Sjöborg K., Stalmeijer R., Wichmann-Hansen G., Jakobsson U., Edgren G. (2013). Development and psychometric evaluation of the Undergraduate Clinical Education Environment Measure (UCEEM). Med Teach. Dec; 35(12):1014;)

UCEEM/JERTA på engelska 2.0 2020