Gå till huvudinnehållet
Lund University

Resurser - Specialisering i klinisk handledning

Formulär för utvärdering av lärandeklimat

Till hjälp för utvärdering

Hur ska jag utvärdera studenternas uppfattning om lärandeklimat?

Du kan använda

  • det formulär du använde för att själv skatta placeringen (JERTA/UCEEM) men i originalversion för studenter (se info nedan).
  • delar av detta och eller göra egna andra frågor. 
  • ett annat formulär,
  • ett litet antal frågor för fritextsvar,
  • en intervju med en grupp av studenter.

Viktigt är att du får med uppfattningar om bemötande, hur de uppfattar sin delaktighet i arbete, arbetsteam samt likabehandling/lika rätt.

icon-user UCEEM- formuläret har utvecklats av MedCUL i samarbete med lärare och studenter på Lunds universitets läkarprogram. Utvecklingen av frågeformuläret är gjort utifrån internationella riktlinjer för instrumentutveckling och psykometriskt utvärderat. 
Frågeformuläret har två övergripande skalor:
 A: Erfarenhetsbaserat lärande och B: Socialt deltagande
 
Dessa har vardera två subskalor som utformats för att man på en arbetsplats ska kunna utvärdera hur studenter uppfattar: 

A1. Handledning och arbetsrelaterat lärande 
A2:Hur förberedd kliniken är på deras ankomst
B1: Kommunikation och inkludering
B2; Likabehandling/Likarätt
 
Formuläret är översatt till flera språk och har används på läkarprogram bland annat i Malaysia, IndonesienIndienSkottland, Sverige (LU & KI), Portugal, Brasilien, Iran (barnmorskeutbildning), USA och Danmark..
(Strand P., Sjöborg K., Stalmeijer R., Wichmann-Hansen G., Jakobsson U., Edgren G. (2013). Development and psychometric evaluation of the Undergraduate Clinical Education Environment Measure (UCEEM). Med Teach. Dec; 35(12):1014;)

UCEEM/JERTA på engelska 2.0 2020