Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Socialt arbete: Internationella vetenskapliga tidskrifter

Vad är Peer Review

IMR(a)D

Många vetenskapliga artiklar hamnar inom kategorin originalartiklar, dessa känner du snabbt igen på textens struktur som i princip alltid innehåller dessa rubriker:

  • Introduktion Varför?
  • Metod Hur?
  • Resultat Vad?
  • Analys (beroende på använd forskningsmetod finns ibland en egen rubrik för hur studiens data analyserats)
  • Diskussion Jaha, och nu då?

Fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 En katalog över vetenskapliga open access tidskrifter från hela världen, inom alla ämnen och på alla språk.

Vetenskapliga och andra tidskrifter

Söka internationellt publicerade vetenskapliga artiklar i LUBsearch