Skip to main content
Lund University

Socialt arbete: Tidskrifter

Söka vetenskapliga artiklar på svenska

Fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 En katalog över vetenskapliga open access tidskrifter från hela världen, inom alla ämnen och på alla språk.

Att söka vetenskapliga artiklar på engelska

Videon ger en översiktlig introduktion i hur du söker vetenskapliga artiklar publicerade i internationella forskningstidskrifter. Vilka avgränsningar är viktiga att använda? Vad gör du om länken till fulltexten inte fungerar?

Videon är textad. För att sätta igång textningen trycker du på CC-ikonen nere till höger i videofönstret och välj "svenska".