Skip to Main Content
Lund University

Arbetsterapi

Om professionen

SveMed+ är en databas där du kan söka artiklar i skandinaviska tidskrifter inom medicin, hälsovetenskaper och även arbetsterapi.  Här hittar du t.ex tidskrifterna Arbetsterapeuten och Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 

Om hur man söker artiklar i Arbetsterapeuten eller någon annan tidskrift i SweMed+ - läs mera här

Arbetsterapi på YouTube

Mycket material om professionen finns på YouTube. Sök på Arbetsterapi eller Occupational Therapy.
Filmade föreläsningar och liknande finns också. Filmat material som ingår i din kurs finns under flikarna Kursmaterial AT programmet i denna guide (framför allt ATPB35, ATPB36).

Bild på filmer

Arbetsterapi på Facebook

Bild på Facebook Arbetsterapeuter på Facebook

Arbetsterapeuter på Facebook är en sluten fb grupp med ca. 5000 medlemmar, som beskriver syftet med gruppen som att "skapa en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan arbetsterapeuter i landet".

Det finns även mindre grupper för t.ex. en särskild utbildningsort / termin.
Starta en fb grupp för er kurs / termin i Lund?