Skip to Main Content
Lund University

Arbetsterapi

Förberedelse innan lektionen

  1. Titta på videon Vad är en vetenskaplig artikel? (5:30 min). Ger en kort introduktion till hur du känner igen en vetenskaplig artikel. Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet.
  2. Läsa igenom dokumentet "Vetenskapliga tidskrifter" .

Material till undervisning VT24

Övningar under lektionen

Övning 1 - Vilka av följande artiklar är vetenskapliga artiklar?

Titta igenom artiklarna som är länkade här nedanför och avgör vilken eller vilka som är vetenskapliga artiklar. Se hur artiklarna är utformade. Använd lappen ”Vetenskapliga tidskrifter” som hjälp.

Övning 2 - Hitta artiklar i fulltext

Övning 3 - Sök artiklar i PubMed och CINAHL

Nedan hittar du ett urval av databaser att söka i som är aktuella för arbetsterapi. Till den här övningen ska ni testa:

Stöd kring olika sorters artiklar och referenshantering