Skip to Main Content
Lund University

Arbetsterapi

Förberedelse inför lektionen

Ska vara genomfört innan momentet Litteratursökning. Det ligger till grund i en diskussion ni ska ha gemensamt när vi ses, då vi har kort om tid måste ni göra detta innan vi ses.

1.Titta på 

Videon - Vad är en vetenskaplig artikel (5:30 min) nedan. 

2. Läs igenom 

"Webbsidan - Vad är en vetenskaplig artikel"  om originalartiklar och översiktsartiklar från Karolinska Instiutets bibliotek. 

3. Granska artiklarna nedan

Avgör vilken eller vilka av nedanstående artiklar som är en vetenskaplig originalartikel. Tips - titta hur de beskriver metoden. 

Tillgänglighetsanpassade pdf-filer av artiklarna ligger på Canvas under Litteratursökning.

Övning - Vetenskaplig originalartikel

Disktuera kort (3 min) vilken eller vilka av artiklarna ni tittat på tills idag som är en vetenskaplig originalartikel och svara i Menti nedan.

Bild på gubbe med förstoringsglas

Övningar - Söka artiklar och jämföra databaser

Sök artiklar i databaserna som nämns i respektiva fråga för Sököning fråga 1 och 2 i nedan. Länkar till databaserna ligger nedan efter frågorna.

Svara på följande frågor:

  1. Vilka sökord  använde du, och hur många träffar fick du i respektive databas?
    Svara i Padlet.
  2. Fundera på vilken av databaserna du fick bäst träffar.

Databaser

Hitta sökord

Exempel sökning i PubMed - video

Video (7:12 min) om hur du kan söka på ett ämne i fritext med synonymer och göra en så kallad blocksökning där du använder dig av OR och AND. Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet. Exemplet är från fysioterapi, men principen för hur du söker är densamma..

Vetenskapliga artiklar och värdera information