Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Arbetsterapi: ATPB28

Övning att göra INNAN vi ses - Vilken / vilka är vetenskapliga originalartiklar?

1.Titta på filmen
Vad är en vetenskaplig artikel (nedan). 


2. Läs igenom 
"Vad är en vetenskaplig artikel"  om originalartiklar och översiktsartiklar från  Karolinska Instiutets bibliotek. 

3. Granska artiklarna
Se på innehåll och utformning av nedanstående artiklar och  avgör vilken / vilka av artiklarna som är vetenskapliga originalartiklar

Vetenskaplig artikel?

Övning under lektionen - Söka artiklar och jämföra databaser

Sök artiklar i databaserna som nämns i respektiva fråga (se länkar nedan) för Sököning fråga 1 och 2 i nedan.

Svara på följande frågor:

  1. Vilka sökord  använde du, och hur många träffar fick du i respektive databas?
    Skriv in här: https://padlet.com/LindaGr/ATPB28
  2. Fundera på vilken av databaserna du fick bäst träffar.

Databaser

Hitta sökord

Övning - Vetenskaplig originalartikel

Disktuera kort (3 min) vilken/vilka av artiklarna ni tittat på tills idag (se till vänster) som är en vetenskaplig originalartikel

Bild på gubbe med förstoringsglas