Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Arbetsterapi: ATPB36

Kursmaterial - filmer

De 4 filmade föreläsningarna (Föreläsning 1-4 i vänster kolumn nedan) är producerade av lärare på Arbeteterapeutprogrammet, Lunds Universitet. Filmerna får användas enligt Creative Commons licens som innebär att materialet inte får bearbetas och den som använder verket måste ge sitt erkännande till upphovspersonerna.(Creative Commons, Attribution, Icke kommersiell, Inga bearbetningar).                             

Filmade föreläsningar (Carina Tjörnstrand)

Närstående och bemötande

Intellektuell funktionsnedsättning/ Utvecklingstörning och kognition

Genus

Erfarenhetsberättelser

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar