Skip to Main Content
Lund University

Arbetsterapi

Intellektuell funktionsnedsättning/ Utvecklingstörning och kognition

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Kursmaterial - filmer

De 4 filmade föreläsningarna (Föreläsning 1-4) är producerade av lärare på Arbetsterapeutprogrammet, Lunds Universitet. Filmerna får användas enligt Creative Commons licens som innebär att materialet inte får bearbetas och den som använder verket måste ge sitt erkännande till upphovspersonerna.(Creative Commons, Attribution, Icke kommersiell, Inga bearbetningar).     

När ni ser föreläsningen så vil jag gärna att ni svarar på frågorna i föreläsningen. För att besvara dem bör ni ha lyssnat till minst två erfarenhetsberättare. Tänk gärna på genus så att ni lyssnar tex på en man och en kvinna, gärna även kulturella skillnader och åldersskillnad och om de är i olika faser i sin återhämtningsresa. Namnen Bill och Elenor som ni finner i frågorna i föreläsningen får symbolisera de olika perspektiven. Ni har både manliga och kvinnliga, olika åldrar och perspektiv i er kurs som kommer in och pratar för er live som också är perspektiv ni kan diskutera.                        

Filmade föreläsningar (Carina Tjörnstrand)

Exempel på erfarenhetsberättare till föreläsning 1 (filmer)

Material till föreläsning 2 (länkar)

Närstående och bemötande

Genus

Hur det känns att drabbas av akut schizofreni

Erfarenhetsberättelser

Oliver Sacks - inspiration

Suicidpreventivt arbete

Var sjätte timme tar en människa sitt liv i Sverige. Många tror att man inte kan påverka någon som tänker på att ta sitt liv. Men det stämmer inte. 18-åriga Moa och många vid hennes sida vet att det går att hjälpa. Att det går att påverka. Se filmen och lär dig fyra steg som kan göra skillnad på http://www.stegforlivet.se