Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Arbetsterapi: Skriva litteraturöversikt

Litteraturöversikt som examensarbete

Här finns information samlad till dig som ska göra en litteraturöversikt (review) som examensarbete. Metoden i ett sådant arbete är informationsinhämtningen. Därför görs litteratursökningen på ett extra systematiskt sätt då du ska göra en litteraturstudie. Här finns text och annat material som underlättar detta arbete. När du behöver extra handledning för systematisk litteratursökning så kan du boka det via formuläret Boka bibliotekarie. Berätta då vad du har för frågeställning/ämne och var du sökt och vilka sökord du använt.

Systematisk litteratursökning

En systematisk litteratursökning / en sökning till en litteraturöversikt, skiljer sig från en "vanlig" litteratursökning. Det här är dess kännetecken:

  1. En systematisk litteratursökning ska fånga in allt relevant material.

    Det optimala är alltså en sökning som hittar allt relevant material och som samtidigt fångar in så få icke relevanta studier som möjligt. I praktiken är det en svår balansgång (se figuren, nedan). Ett riktmärke är att starta sökningen brett för att vara säker på att fånga in det relevanta materialet. Samtidigt kommer det även att komma med en del icke relevant material. Men detta kan sållas bort genom manuell granskning i slutskedet.

  2. Sökningar till en systematisk litteraturöversikt görs i flera relevanta databaser. Och beroende på ämnet ibland även sökningar på webben (rapporter m.m.)

  3. Sökstrategin ska i en systematisk litteraturöversikt publiceras som en del i metoddelen. En litteratursökning till en systematisk litteraturöversikt måste gå att upprepa. Därför inkluderas
  • alla söktermer
  • avgränsningar (om sådana finns) när det gäller t.ex. publikationsperiod, språk, etc.
  • vilka databaser man sökt i 
Mera om hur man gör en systematisk litteratursökning (från SBU:s webbplats, som PDF-fil)

Sökningen omfång - en balansgång

Bild över Bred och Smal sökning SBU

 

Figuren är hämtad från SBU:s webbplats.

Litteraturtips

SBU:s metodbok 
Här finns en fritt tillgänglig bok om att göra systematiska översikter. Den innehåller ett kapitel om sammanvägning av resultat, kapitel 9. 
Till boken

PRISMA Statement
Internationella riktlinjer för systematiska litteraturstudier, bra checklistor och protokoll.
​Till PRISMA

Här är några böcker vi rekommenderar, som finns att låna i biblioteket.

Hur gör man?

Litteraturstudier- varför vara systematisk?

Vad är en systematisk litteraturöversikt?

Video (3:23 min). What are systematic reviews?

Vad är EBM? Guide till evidensbaserad medicin

I EBM-guiden finns guider och hjälp kring att söka evidensbaserat, hur du kan strukturera upp din frågeställning och material kring evidensgradering.

 

 

Bild Vad är evidensbaserad medicin?