Skip to Main Content
Lund University

Arbetsterapi

Undervisning Sökning Litteraturöversikt

Hitta sökord

Video (4:30). Exempel på hur du kan plocka ut nyckelbegrepp med utgångspunkt ur din frågeställning, samt olika tips på hur du kan hitta fler sökord och synonymer till dina nyckelbegrepp.

Svensk MeSH 
Översätter dina svenska sökord till MeSH-termer på engelska om det finns motsvarande begrepp som ämnesord i MeSH. Karolinska Instiutet

Evidenshierarki

Vad menas med evidenshierarkier? Olika typer av studiedesign rankas olika högt. Här får du en introduktion.

Video. Evidenshierarkier (6:13 min)

Litteraturstudier- varför vara systematisk?

Refensramar

Power Point / Claire Hocking

Artikel / Claire Hocking