Skip to Main Content
Lund University

Arbetsterapi

Välkommen

Den här guiden riktar sig till studenter på Arbetsterapeutprogrammet vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet. 

Här finns material, resurser och länkar som stödjer dig i att söka litteratur i arbetsterapi och näraliggande ämnen samt stöd  i referenshantering. Därtill finns även en del filmade föreläsningar, video, m.m. till vissa kurser finns också uppladdade - i samarbete med lärare. 

Bibliotekets service
Annat praktiskt
Läs- och skrivstöd