Skip to Main Content
Lund University

Arbetsterapi

Förenkla vardagen

Förenkla vardagen vid handartros

Video (9:48 min). Ragnhild Cederlund visar hur man kan förenkla vardagen genom smarta prylar, förändrad arbetsteknik och träning. I samarbete med "Vetenskap & hälsa".

SARAH handträningsprogram vid RA

Video (9:56 min). Handträning av Ragnhild Cederlund.

Träningsdeg för handträning

Video (6:43 min). Träningsdeg för handträning.

Filmer

Filmerna är producerade av lärare på Arbeteterapeutprogrammet, Lunds Universitet.
Filmerna får användas enligt Creative Commons licens som innebär att materialet inte får bearbetas och den som använder verket måste ge sitt erkännande till upphovspersonerna.
(Creative Commons, Attribution, Icke kommersiell, Inga bearbetningar).