Skip to Main Content
Lund University

Arbetsterapi

Databaser i urval

Vad är en vetenskaplig artikel?

Under ingången / fliken Vetenskapliga artiklar finns mera material, bl.a hur man ser skillnad på en originalartikel och en översiktsartikel.

Fulltext

Artiklar i tidskrifter som kräver prenumeration når studenter, forskare och lärare på Lunds Universitet via 

Denna ikon finns i alla databaser och LUBsearch i anslutning till artikelinformationen. Klicka på ikonen så kommer du till fulltexten. Vill du komma åt materialet utanför Lunds Universitets datanät (tex. från hemmadatorn)? Logga in med din Stil-id (studenter) eller lucat (anställda).

Hitta sökord

Video (4:30). Exempel på hur du kan plocka ut nyckelbegrepp med utgångspunkt ur din frågeställning, samt olika tips på hur du kan hitta fler sökord och synonymer till dina nyckelbegrepp.

Svensk MeSH 
Översätter dina svenska sökord till MeSH-termer på engelska om det finns motsvarande begrepp som ämnesord i MeSH. Karolinska Instiutet.

Termer för upplevelser och bemötande- ordlista från Karolinska Institutets bibliotek
Ett urval termer att använda vid sökning kring upplevelser och bemötande i databaserna PubMed och CINAHL. Hittar du inte den term du söker, försök i Svensk MeSH eller CINAHL Headings.

Att kombinera sökord - ex ur PubMed

Att söka strukturerat

Video - Strukturerad databassökning (10:59 min). Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet. 

Innehåll i videon:  0:30 Plocka ut betydelsebärande begrepp / nyckelord, 1:18 Söka med AND (snäva in sökning), 2:10 Bred och smal sökning, 3:46 Hitta fler sökord från träffarna du får, 4:46 Söka med OR (bredda sökning med liknande begrepp), 5:00 Ämnesord., 5:50 Ämnesord och fritextord, 6:14 Blocksökning, 6:53 Frassökning - söka på ord i en viss ordning, 7:37 Bygg block i sökhistoriken (kombinera dina sökord)., 9:18 Använda avgränsningar (filters/limits), 10:35 Dokumentera din sökning

Söktips

Sökhjälp - boka handledning

Det går bra att boka handledning (artikelsökning) via bibliotekets tjänst Boka en bibliotekarie.
Ange vad du behöver hjälp med, ämne och specificera hur och var du sökt.